Formación RSE a Intermedia

Durant el mes de juny de 2016, l’equip d’intermediació amb empreses de la Fundació Intermedia ha dut a terme una formació centrada en la Responsabilitat Social Corporativa, amb l’objectiu de reflexionar sobre com es poden millorar les aliances estratègiques amb altres empreses. Sota el títol “Integrar la RSC: Generació del valor compartit”, la formació ha estat dirigida per la Júlia Salsas de la consultora ConSentidoComún, amb la que l’equip d’Intermedia ha pogut treballar diferents eines per posicionar l’empresa com a grup d’interès clau i incrementar així l’accés al mercat laboral de persones en situació d’atur.

D’altra banda, les jornades de treball sobre Responsabilitat Social Corporativa han servit per afavorir la creació de polítiques de compromís social, aprenent a potenciar el valor afegit que converteix a Intermedia en un bon soci estratègic per a les empreses en els processos de gestió de persones. A partir d’aquestes jornades de formació sorgiran noves línies de col·laboració, que es posaran en marxa aviat per tal de millorar la construcció de noves propostes de treball.